Kisatuki 2019

KISATUKI 2019

Vuoden 2019 alusta tulee käyttöön kisatukijärjestelmä. Tarkoituksena on tukea

tasapuolisesti sekä omalla alueella sekä alueen ulkopuolella valmentautuvia ja

kisaavia ratsukoita. Jaettavan tuen määrä vahvistetaan loppuvuodesta, sillä se

perustuu seuran varallisuuteen.

 Tukea voi hakea seuraa edustava jäsen, joka on sijoittunut vähintään 1‐tasolla

kisoissa.

 Tukea voi saada lähtömaksuihin luokassa, jossa on sijoittunut.

 Tukea voi saada myös valmennusmaksuihin kisakauden ajalta

(ei koske seuratreenejä, joissa erillinen seuratukijärjestelmä)

HUOMIO! : Valmennuksesta pitää olla erillinen ”kuitti” jossa valmentajan

nimi, paikka, hinta ja valmentajan kuittaus!

Tämän voit vapaasti kirjoittaa itse, erillistä lomaketta ei ole.

Kisatukea ei myönnetä matkakuluihin, karsina‐ tai maneesimaksuihin eikä

kuljetuskalustovuokriin.

Kisatukea haetaan erillisellä lomakkeella (löytyy nettisivuilta). Kisatukea

myönnetään hallituksen esittämän budjetin mukaisesti seuran varallisuuden

puitteissa.

Lisäksi erikseen kisatukena korvataan Keski‐Suomen alueen mestaruusmitalista

hakemusta vastaan 50 EUR / mitali.

Hakemukset toimitetaan seuralle sähköpostitse kesera@kesera.fi

20.12.2019 mennessä.