Seuratuki

 

Seuratuki 2021

 

Keurusseudun Ratsastajat Ry haluaa tukea tasapuolisesti sekä omalla alueella että alueen ulkopuolella valmentautuvia ja kisaavia ratsukoita. Ekstratukena jaettavan tuen määrä vahvistetaan loppuvuodesta, sillä se perustuu seuran varallisuuteen.

Keurusseudun Ratsastajat Ry tukee jäsentä, joka edustaa seuraamme kilpakentillä vuonna 2021. Kilpailija on oikeutettu hakemaan 20.12.2021 mennessä tukirahaa seuraavin ehdoin:

  • Seuratasolla 3 starttia = 5€

  • Alue- ja sitä korkeammalla tasolla 2 starttia = 5€

  • Lisäksi vähintään seuratason sijoituksista voi hakea ekstratukea

  • Ekstratukea voi saada myös valmennusmaksuihin kisakauden ajalta (ei koske seuravalmennuksia, joissa erillinen seuratukijärjestelmä)

  • Lisäksi erikseen korvataan Keski‐Suomen alueen mestaruusmitalista hakemusta vastaan 50 EUR / mitali.

HUOMIO! : Valmennuksesta pitää olla erillinen ”kuitti” jossa valmentajan

nimi, paikka, hinta ja valmentajan kuittaus!

Tämän voit vapaasti kirjoittaa itse, erillistä lomaketta ei ole.


 

Tukea ei myönnetä matkakuluihin, karsina‐ tai maneesimaksuihin eikä

kuljetuskalustovuokriin.


 

Tukea myönnetään hallituksen esittämän budjetin mukaisesti seuran varallisuuden

puitteissa.


 

Velvoitamme valmennuksen ekstratuen hakijan osallistumaan kuluvan vuoden aikana vähintään yhteen (1) talkootehtävään (esim. varainhankinta tapahtumiin osallistuminen, kilpailuiden järjestelytehtävät jne).


 

Hakemuslomake löytyy seuran nettisivuilta ja täytetty lomake toimitetaan seuralle sähköpostitse kesera@kesera.fi 20.12.2021 mennessä. Muista lähettää samalla myös tarvittavat kuitit valmennuksista.

 

HUOM! Mikäli osallistuit ekstratuen piiriin kuuluviin valmennuksiin vuonna 2020 vielä viime vuoden tukihakemuksen jättöajan jälkeen (20.12.2020), voit laittaa niiden valmennusten kuitit vuoden 2021 hakemukseen.